اجاره تجهیزات مورد نیاز غرفه:

مسئول رسیدگی به درخواست ها:

 جناب آقای محمد سیف

تلفن:    

16_66083015      66028963-5

پاسخگویی 24 ساعته:  

09127261163

 

 انواع تاچ استند مناسب ثبت نام و تکمیل فرم در نمایشگاه
 

 انواع تجهیزات مناسب جهت استفاده در غرفه های نمایشگاهی