طراحی، نصب و راه اندازی غرفه ( غرفه سازی و غرفه آرایی )

مسئول رسیدگی به درخواست ها:

 جناب آقای محمد سیف

تلفن:    

16_66083015      66028963-5

پاسخگویی 24 ساعته:  

09127261163
در زیر فعالیت غرفه سازی این شرکت را صرفا در نمایشگاه های مختلف دانشگاه صنعتی شریف مشاهده میکنید.

توجه کنید که متراژ غرفه ها در تمامی نمایشگاه ها پایین است. از این رو تجربه طراحی و پیاده سازی غرفه به نحوی که پاسخگوی مراجعه کنندگان به غرفه باشد از اهمیت زیادی در این نوع نمایشگاه ها برخوردار است.

تصاویر زیر گویای تخصص ما در این امر هستند.