برنامه ویژه گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه
1397-09-24
برنامه ویژه گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه

گروه صنعتی گلرنگ به عنوان یکی از حامیان چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف برنامه های ویژه ای را برای ایام نمایشگاه و مخصوص بازدیدکنندگان این نمایشگاه برنامه ریزی کرده است. یکی از این موارد ارائه کارت های تخفیف مخصوص اعضای خانواده شریف از زیر مجموعه های گلرنگ (پردیس سینمایی کوروش و نیز فروشگاه اکالا) می باشد.