برنامه ویژه گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه
24 آذر 1397
برنامه ویژه گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه

گروه صنعتی گلرنگ به عنوان یکی از حامیان چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف برنامه های ویژه ای را برای ایام نمایشگاه و مخصوص بازدیدکنندگان این نمایشگاه برنامه ریزی کرده است. یکی از این موارد ارائه کارت های تخفیف مخصوص اعضای خانواده شریف از زیر مجموعه های گلرنگ (پردیس سینمایی کوروش و نیز فروشگاه اکالا) می باشد.