آغاز به کار چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان
1397-02-08
آغاز به کار چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان


به گزارش دبیرخانه نمایشگاه: دستاوردهای فناورانه ی شرکت های داخلی، فناور و دانش بنیان در چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان از 29 آبان ماه  سال جاری به مدت سه روز در سالن استاد جباری دانشگاه صنعتی شریف در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.