حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده نقره ای
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

مرکز توسعه فناوری های راهبردی
حمایت کننده الماس
باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX)
شرکت گلرنگ سیستم
گروه صنعتی گلرنگ
حمایت کننده نقره ای
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
حمایت کننده الماس
گروه حصین